KẾ HOẠCH THÁNG 03 CỦA TRƯỜNG MN GIA HANH

Dựa vào kế hoạch sô 79 -KH-PGĐT, ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Phòng giáo dục và đào tạo Can Lộc, trường MN Gia Hanh đã xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ tháng 03/2015 cho toàn thể Cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện.
                                                    KẾ HOẠCH THÁNG 03/2015:
1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn. Tập trung các giải pháp đảm bảo tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần ở các độ tuổi.
2. Hoàn thành tốt công tác chuẩn bị hội nghị  báo cáo điển hình tiên tiến 5 năm 2010-2015, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua 2015-2020.
3. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày 8-3 bằng các hoạt động thiết thực như: Tổ chức hội dượng, vận động các dượng trồng cây tặng trường...
4. Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo lịch của phòng, các đ/c được nhà trường cử tham gia dự thi ôn tập thật tốt để thi đạt kết quả. Hoàn chỉnh SKKN để nộp về phòng đúng thời gian quy định; công đoàn, nhà trường tạo mọi điều kiện về vật chất cũng như tinh thần để các đồng chí tham gia dự thi đạt kết quả cao nhất.
Phân công giáo viên phụ giúp giáo viên tham gia dự thi GVG cấp huyện như sau:
+ Cô Phạm Thị Mỹ Linh cử cô Nguyễn Thị Châu phụ giúp. Cô Trịnh Thị Minh cử cô Nguyễn Thị Thủy a phụ giúp. Cô Phan Thị Thảo cử cô Phan Thị Hiền phụ giúp. Cô Nguyễn Thị Nhung cử cô Phan Thị Hương phụ giúp. Cô Phạm Thị Nhàn cử cô Nguyễn Thị Hiền phụ giúp.
5. Tham gia tốt Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Thông tư 13 của Bộ GD&ĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
6. Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ.
7. Tham mưu với các cấp lãnh đạo, hợp đồng thợ vẽ sân an toàn giao thông; mua sắm 1 số thiết bị về an toàn giao thông.
8. Tham gia tập huấn, kiểm tra hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non theo lịch của phòng.
9. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên đề: 3 giáo viên, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo: 2 giáo viên, đặc biệt là công tác huy động trẻ, công tác vận động đóng góp thu các khoản của phụ huynh.
10. Thực hiện tốt công tác quản lý viên chức, xây dựng khối đoàn kết nội bộ nhà trường.
11. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng cảnh quan nhà trường xanh - sạch - đẹp.
                                                           * Lịch cụ thể:
Ngày, tháng Nội dung
Ngày 27/03 Chiều họp hội đồng giáo viên.
Ngày 4/3 Kiểm tra toàn diên 2 giáo viên cụm Đại Thành.
Ngày 5/3  Tập huấn công tác kiểm định chất lượng GD.
Ngày 6/3 Chiều hội nghị điển hình tiên tiến tại văn phòng trường.
Ngày 8/3 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ.
Ngày 10/3 - Thông báo danh sách miễn thi; danh sách phòng thi, SBD thi kiểm tra năng lực.
- Kiểm tra chuyên đề 3 giáo viên cụm TT.
Ngày 11/3 Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm học 2014-2015 và Thi kiểm tra năng lực tại Trường TH Ngô Đức Kế (bắt đầu từ 13h30’).
Ngày 14/3 Bốc thăm hoạt động thực hành tại Phòng GD&ĐT (bắt đầu từ 7h30’, thứ 7).
Ngày 16/3 Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe lần 2 cho trẻ MN.
Ngày 18/3 Nộp SSKN về phòng.
Ngày 19-20/3 Thi thực hành tại MN Hoa Hồng.
Ngày 25/3 Tổ chức Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Thông tư 13 tại Phòng
 
         
               
                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                             Nguyễn Thị Lĩnh
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Đức - PHT