làm con rùa từ vật liệu thiên nhiên

làm con rùa từ vật liệu thiên nhiên
Lấy lá bàng, keo hồ, kéo,

Tác giả bài viết: phạm yến