báo cáo hội nghị năm học 2016-2017

Thứ ba - 23/08/2016 09:40
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN GIA HANH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BC- TrMN

Gia Hanh, ngày       tháng 8  năm 2016
                                                                  
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016;
Phương hướng, nhiệm vụ  năm học 2016-2017
 
 
 
 

Phần thứ nhất:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016
 
I. Kết quả đạt được:
1. Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành; tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương để thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phát triển giáo dục mầm non:
Đảng ủy ban hành nghị quyết số 04/2016/NQ - ĐU ngày 05 tháng 01 năm 2016 về việc tiếp tục củng cố vững chắc PCGDMN cho trẻ em năm tuổi. Hội đồng nhân dân xã ban hành nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 01 năm 2016 về việc tiếp tục củng cố vững chắc PCGDMN cho trẻ em năm tuổi.
2. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.
a. Cuộc vận động: “Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động: "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", lồng ghép nội dung giáo dục tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ như: Đối xử công bằng với trẻ, thương yêu, tôn trọng trẻ, báo cáo trung thực số liệu, đánh giá thực chất về chất lượng đội ngũ, về chất lượng trẻ.
- 100% CBGV, NV trong nhà trường đều nêu cao tinh thần tham gia học tập đầy đủ về các buổi học chính trị, nghị quyết đảng các cấp, phát huy vai trò gương mẫu trong mọi phong trào. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.
- Sống trung thực, lành mạnh, thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí; xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức phê bình và tự phê bình.
- Mỗi một CBGV,NV thực hiện tốt cuộc vận động và lồng ghép các nội dung vào trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
- Trong năm học mỗi CBGV,NV trong nhà trường luôn luôn là tấm gương tiêu biểu cho học sinh noi theo, không có giáo viên nào vi phạm về đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn. Mỗi CBGV,NV luôn phấn đấu vươn lên học tập để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, có 2 giáo viên đang học cao đẳng, CBGV luôn tự học và có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, phương pháp dạy học và phong trào làm đồ dùng đồ chơi như cô: Nguyễn Thị Lĩnh, Nguyễn Thị Đức, Nguyễn Thị Hường, Trịnh Thị Minh, Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thị Nhàn, Phan Thị Thảo, Phan Thị Hiền, Nguyễn Thị Thủy A, Nguyễn Thị Hòa.
2. Triển khai thực hiện tốt tốt công tác phát triển trường lớp. Duy trì ổn định 13  nhóm lớp, 351 cháu, trong đó: huy động ra nhà trẻ  3 nhóm, 63 cháu, tỷ lệ 38,2%; mẫu giáo 10 lớp, 288 cháu, tỷ lệ 100%. Thực hiện tốt công tác duy trì tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần nhóm trẻ 24-36 tháng A: 85%, 3 lớp 5Tuổi:  98%
Công tác qui hoạch trường lớp:  Trường có 2 cụm điểm, điểm chính tại TT thôn Nghĩa sơn, điểm lẽ ở Đại Thành, trường  đã hoàn thành qui hoạch tổng thể và chi tiết.
Công tác PCGDMNT5T được quan tâm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ. Có 3 lớp MG 5 tuổi, 101 cháu hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, đạt tỷ lệ 100%.  Xã đạt chuẩn PCGDMNT5 tuổi năm 2016.
2. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ có nhiều chuyển biến . Toàn trường có 351  cháu được tổ chức bán trú, đạt tỷ lệ 100%; đảm bảo mức ăn 14.000 đ/ ngày/ cháu; (NT được tổ chức 2 bận chính và 1 bận phụ, MG 1 bận chính và 1 bận phụ. 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần. 100% cháu được cân đo, khám sức khỏe định kỳ. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 5,4% %. (giảm so 0,3% với năm học trước ); suy dinh dưỡng thể thấp còi 5,7 (giảm 0,5% so với năm học trước)
100% nhóm, lớp được phân chia trẻ theo từng độ tuổi, thực hiện đúng chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo qui định. Trong năm học trường  đã tổ chức ngày hội thể thao, hội  thi cấp trường với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Các hội thi đã góp phần tuyên truyền với phụ huynh về chất lượng giáo dục mầm non, tầm quan trọng của GDMN và sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Nhiều lớp tham gia thi  có chất lượng tốt như: lớp 5TA, 5TB, lớp BéA  Tổng kinh phí tổ chức hội thi:  8.537.000 đ
3. Công tác xây dựng đội ngũ tiếp tục được quan tâm. Toàn trường  có 35 CBQL, GV, NV. Trong đó:  CBQL: 3 đ/c (ĐHSPMN 3 tỷ lệ 100%); GV: 25  (ĐH 11, CĐ 10, TC: 4); tỷ lệ đạt chuẩn 100% (T đó trên chuẩn 84%); Trong đó biên chế: 15; HĐ2059: 5; HĐ huyện: 5;  nhân viên y tế: 1; nhân viên kế toán 1 ; nhân viên nuôi dưỡng: 5 (CĐ 3, TC 3)
Trong năm học nhà  trường  đã tổ chức cho CBGV tham gia học tập  chuyên đề về lý thuyết  6 mô đun ưu tiên và 10 mô đun BDTX năm 2015 trực tuyến trên Web của Bộ, các  CBQL và  giáo viên tham gia đầy đủ. Tham gia sinh hoạt  chuyên môn  đầy đủ  do cụm chuyên môn tổ chức. Công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi được chú trọng. Tham gia dự thi GVDG cấp tỉnh 1 đ/c. Kết quả:  cô Nguyễn Thị Hường – HP đạt giải khuyến khích, Trong năm học tổ chức 10 tiết thao giảng chia làm 2 đợt ( 20/11, 8/3). Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trưởng có 11 giáo viên tham gia dự thi.  Điển hình giờ dạy  xuất sắc có 2 cô: Nguyễn Thị Thủy A, Nguyễn Thị Hiền,
Tổ chức tốt  triển lãm đồ dùng đồ chơi cấp trường, có 27 CBGV  tham gia làm đồ dùng đồ chơi,  và có 1 phụ huynh tham gia, với 10 bộ, 356 cái đồ chơi tự  làm, tổng kinh phí 5600.000 đ, trường đã trao thưởng 2 giải nhất cho Cô Lê Thị Sáu và cô Nguyễn Thị Nhung, 2 giải nhì cho cô Trần Thị Nhụy, Võ Thị Huê, 2 giải ba cho cô Nguyễn Thị Hằng, Trịnh Thị Minh và 5 giải khuyến khích cho các sản phẩm dự thi.
Nhà trường đã tham gia dự thi triển lãm cấp huyện, với 8 bộ, 150 cái đồ dùng, đồ chơi tự làm, trong đó có 2 bộ, 10 cái đồ dùng đồ chơi chuyên đề Giáo dục phát triển vận động, 
- Phong trào viết SKKN được đẩy mạnh: 100% cán bộ, giáo viên tham gia viết SKKN dự thi cấp trường. Lựa chọn 7 SKKN dự xét cấp huyện với kết quả: Đạt bậc 3 cấp Tỉnh có 1 SKKN của cô giáo Nguyễn Thị Hường. Đạt bậc 3 cấp huyện có 3 SKKN của cô giáo Trịnh Thị Minh, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Hòa.
4. Công tác  XD CSVC, cảnh quan môi trường  tiếp tục được quan tâm đầu tư. Trong năm học  làm mới 2 mái che ở 2 cụm, triển khai làm đường đi lối lại ở vườn trường và hệ thống vòi tưới ở cụm TT, cảnh quan môi trường  được  ngày càng xanh sạch đẹp. Công tác mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi được chú trọng. Nhà trường  mua sắm các thiết bị bán trú hiện đại như 1 nồi hấp cơm, tủ đựng đồ dùng bán trú ở cụm ĐT, 2 máy khử độc thực phẩm ở 2 cụm.
Tổng số kinh phí xây dựng, tu sửa, mua sắm trang thiết bị  hơn 200 triệu  đồng.
5. Công tác kiểm tra được tăng cường  đạt hiệu quả. Năm học qua đã  kiểm tra chuyên đề:  19 giáo viên (tốt 5, khá 9 , trung bình 5); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo: 5  (tốt 2 , khá 2, TB 1); kiểm tra 19 bộ hồ sơ  GV  (tốt 7 , khá 10 , trung bình: 2 );  Công tác kiểm tra đã kịp thời tư vấn, chấn chỉnh những hạn chế, sai sót trong  thực hiện qui chế chuyên môn
 Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng. trường thực hiện tốt công tác tự đánh giá.
6. Kết quả thi đua:
- Tập thể:
+ Chi bộ: Đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.
+ Nhà trường: Xếp loại Khá.
+ Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Cá nhân:
- Có 1 đ/c được công nhận danh hiệu: ”Giáo viên giỏi Tỉnh”.
- 2 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
- Có 12 đ/c đạt danh hiệu: “Lao động tiên tiến”.
- Có 2 đ/c được công đoàn huyện tặng giấy khen.
II. Những khó khăn, tồn tại:
- Về cơ sở vật chất: Nhà trường còn có 6 phòng học chưa đạt chuẩn, các công trình vệ sinh chưa đảm bảo như: Công trình vệ sinh giáo viên chưa có; thiếu một số phòng chức năng như:  Phòng ngủ cho trẻ, phòng GD thể chất, phòng âm nhạc, phòng thường trực bảo vệ...
- Một số phụ huynh nhận thức chưa cao trong công tác giáo dục trẻ nên còn thiếu sự phối hợp.
- Đội ngũ giáo viên còn thiếu về số lượng, một số giáo viên phương pháp giảng dạy còn hạn chế, chưa có sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy và trong việc làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ, vì vậy dẫn đến các hoạt động còn ôm đồm nên chất lượng giáo dục chưa cao.
- Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt chưa cao
 
 
DỰ THẢO
Phần thứ hai:
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2016-2017
I. Chỉ tiêu chủ yếu
- Quy mô nhóm, lớp: 14 nhóm lớp.
Trong đó:
      + Nhóm trẻ: 3 nhóm, 65/170, tỷ lệ huy động đạt 38,2%; không có nhóm trẻ ghép.
                + Mẫu giáo: 11 lớp,  295/295; tỷ lệ huy động đạt 100%.
- Tỷ lệ trẻ chuyên cần: 95% trở lên đối với trẻ 5 tuổi; 80% trở lên đối với các độ tuổi khác.
- 80% trẻ khuyết tật được học hòa nhập.
- Trường hoàn thành quy hoạch tổng thể và chi tiết.
 
2. Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi.
- Huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường MN và được chuẩn bị tốt tâm thế chuẩn bị vào lớp 1..
- 100% lớp MG 5 tuổi được làm quen với máy vi tính.
- Đạt chuẩn PCGDMNT5T vững chắc tại thời điểm tháng 5 năm 2017.
3. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- 100% trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường MN. 
- Mức ăn bán trú: tối thiểu 14.000đ/ngày/ trẻ (Mẫu giáo một bữa chính và một bữa phụ; nhà trẻ hai bữa chính và 1 bữa phụ). Trẻ suy dinh dưỡng có sự phối hợp để chăm sóc.
- 100% trẻ được cân đo, lập biểu đồ tăng trưởng sức khỏe 4 lần/ năm học, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm học và được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất.
- Giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng ở mỗi thể xuống dưới 4,5%
- 90% trở lên trẻ phát triển đạt các yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển; 80% trẻ học hòa nhập được đánh giá tiến bộ.
- 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi thực hiện hiệu quả Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi có hiệu quả.
- Tổ chức được một hoạt động quy mô, để tuyên truyền khai thác, sử dụng trò chơi dân gian, lồng ghép nội dung giáo dục trẻ.
- Trường học được cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- Tổ chức và tham gia hội thi: “Cháu khỏe, ngoan, lễ phép - Cô duyên dáng mẫu mực - phụ huynh quan tâm chia sẽ” cấp trường, cấp cụm.
4. Bồi dưỡng đội ngũ.
- Có 100% GV trình độ đạt chuẩn, trong đó  90% GVcó trình độ trên chuẩn.
- 100% CBQL, GV thực hiện nghiêm túc chương trình nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ GDMN; 100% CBQL, GV hoàn thành tốt chương trình BDTX theo kế hoạch năm học.
- 70% giáo viên đạt giáo viên giỏi trường,
- 100% giáo viên đạt kết quả tốt trong kì thi khảo sát chất lượng giáo viên năm 2016.
- Phấn đấu có 5 SKKN  đạt bậc 3,4  cấp huyện,  1 SKKN đạt bậc 3,4 cấp tĩnh.
- 98% giáo viên biết sử dụng CNTT trong công tác CSGD trẻ
- 100% CBQL và GV được đánh giá sát đúng thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp. Phấn đấu 25% CBQL- GV xếp loại  xuất sắc, 55% xếp loại  khá, 20%  xếp loại  TB;
- Trường đặt đủ 3 loại báo: Nhân dân, Hà Tĩnh, Giáo dục thời đại và tổ chức đọc báo thường xuyên.
- Mức lương nhân viên nuôi dưỡng đạt tối thiểu 1.800.000 đ/ người/ tháng.
5. Xây dựng CSVC, cảnh quan, trường chuẩn Quốc gia:
- Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
- Xây phòng ngủ, các phòng chức năng( Bảo vệ, nhân viên, nhà xe, phòng âm nhạc)
- Trường được đánh giá an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- 100% nhóm, lớp có đủ trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi.
- Trường có công trình vệ sinh nước sạch cho giáo viên, hệ thống mương thoát nước, có nắp đậy, xử lý rác thải.
- 100% công trình vệ sinh trẻ sử dụng tốt hàng ngày.
- 100% nhóm trẻ, lớp MG 3 tuổi được trải thảm.
- Trường có sân chơi an toàn giao thông, sử dụng thường xuyên.
- Xây dựng Vườn cổ tích theo lộ trình tại công văn số 1240 ngày 29/9/2014 của UBND huyện.
7. Công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục:
- 100% giáo viên được kiểm tra chuyên đề
- 25% giáo viên được kiểm tra thực hiện nhiệm vụ nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp
- Trường hoàn thành tự đánh giá vào tháng 5/2017;
8. Công tác thi đua
 - Tập thể phấn đấu:
+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh xuất sắc
+ Nhà trường Tập thể lao động tiên tiến
+ Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Cá nhân:
- Bảo lưu  kết quả 1giáo viên giỏi Tỉnh”.
- 3 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
- 15  đ/c đạt danh hiệu: “Lao động tiên tiến”.
 
III. Nhiệm vụ, giải pháp:
1.  Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo để tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, phụ huynh. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ gắn với thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Phát động mỗi giáo viên khá giỏi nhận hỗ trợ ít nhất một đồng nghiệp để cùng tiến bộ.
2. Thực hiện quy mô phát triển mạng lưới,  phổ cập giáo dục mầm non:
2.1. Quy mô phát triển:
 Làm tốt công tác tuyên truyền để  huy động trẻ nhà trẻ  ra lớp trên 38%, duy trì tỷ lệ 100% trẻ mẫu giáo đến trường, đảm bảo tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần NT: 80%, MG trên 90%, trẻ 5T 98%.
Cụm Đại Thành  mở rộng diện tích đất, tham mưu, hoàn thành cấp bìa chứng nhận quyền sử dụng đất.
2.2. Phổ cập giáo dục mầm non:
Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của chỉnh phủ về PCGD, XMC, Thông tư 07/2016/TT-BGD ĐT ngày 23/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, qui trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC. Củng cố vững chắc kết quả PCGDMNCTE5T. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ưu tiên đội ngũ cho các lớp MG 5 tuổi.
3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
3.1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ:
Làm tốt công tác  tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CBQL, GV, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ thông qua các cuộc họp phụ huynh, đón trả trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi” cho trẻ tại trường mầm non, đảm bảo an toàn tuyệt đối vể thể chất và tinh thần cho trẻ.
Thực hiện nghiêm túc Thông tư 13/2010/TT-BGD ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN.
Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra các điều kiện về  CSVC, trang thiết bị , đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại các nhóm lớp .
3.2. Nâng cao chất lương công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng 
Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại các nhóm lớp.
Thực hiện tốt công tác tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường, đảm bảo VSATTP, đầu tư mua sắm thiết bị, đồ dùng nhà bếp đảm bảo đúng quy định. Vận động phụ huynh tăng chế độ ăn của trẻ phù hợp với thực tiễn địa phương. Bố trí nhân viên y tế, kế toán thường xuyên kiểm tra chặt chẽ chất lượng, định lượng, khẩu phần ăn của trẻ. Hợp đồng thực phẩm chặt chẽ với các nhà cung cấp, lưu mẫu thức ăn và công khai tài chính về chế độ ăn của trẻ đầy đủ kịp thời đúng quy định
Tổ chức thực hiện chuyên đề vệ sinh cá nhân trẻ và giáo dục ý thức nề nếp, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Khai thác các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca để lồng ghép vào quá trình tổ chức cho trẻ hoạt động có hiệu quả; lồng ghép kỹ năng giao tiếp có văn hóa, thân thiện.
Tổ chức trẻ được cân đo lập biểu đồ tăng trưởng, khám sức khỏe định kỳ, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống béo phì. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lí rác, nước thải
Thực hiện nghiêm túc Quyết định 58/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non, phối hợp với trạm  y tế triển khai các biện pháp phòng chống các dịch bệnh cho trẻ trong trường mầm non.
3.3. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương  trình giáo dục mầm non:
Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình phù hợp với điều kiện của từng độ tuổi; chú trọng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá.
Tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình GDMN theo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT BGDĐT ngày 25/7/2009.
 Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của giáo dục phát triển vận động cho trẻ MN tới phụ huynh và cộng đồng; chỉ đạo giáo viên ở các nhóm lớp  xây dựng môi trường hoạt động, lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục vận động vào hoạt động vui chơi và các hoạt động giáo dục khác, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện chuyên đề.  
 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, chủ động linh hoạt về tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật.
Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng Bộ phát triển trẻ em năm tuổi, đảm bảo đúng mục đích hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ năm tuổi vào lớp 1.
Giáo viên tích cực khai thác trò chơi dân gian, làn điệu dân ca các vùng miền, nhất là Dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh lồng ghép vào các hoạt động có hiệu quả, lồng ghép kỹ năng giao tiếp có văn hóa, thân thiện, thương yêu và tôn trọng mọi người; tích cực, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá,hứng thú trong tham gia các hoạt động tập thể để phát triển toàn diện.
Chỉ đạo giáo viên biết sử dụng, tuyển chọn nội dung  thơ, truyện, trò chơi, câu đố trong chương trình  giáo dục mầm non để  đưa vào sử dụng trong các hoạt động giáo dục trẻ hàng ngày.
4. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia:
Tiếp tục làm tốt công tác  tự đánh giá  Tăng cường kiểm tra, giám sát, các lớp  thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ đảm bảo chất lượng. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác KĐCLGD. Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện KĐCLGD, chống bệnh thành tích.
 Phấn đấu xây dựng trường mầm non  đạt chuẩn quốc gia gắn với lộ trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
          5.  Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
Mở rộng diện tích đất cụm ĐT, tham mưu hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề Tôn tạo cảnh quan, xây dựng vườn trường, vườn cổ tích, sân chơi an toàn giao thông, môi trường giáo dục trong nhóm, lớp và ngoài trời.
Tăng cường công tác tham mưu nguồn vốn đầu tư để xây mới, đảm bảo có đủ phòng học đạt chuẩn an toàn. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, công trình vệ sinh cho trẻ và CBGV, nguồn nước sạch, bếp ăn đạt chuẩn. Tăng cường đầu tư trang thiết bị giáo dục, tài liệu, học liệu cho các nhóm lớp, đặc biệt là lớp mẫu giáo 5 tuổi. Chú trọng đầu tư các thiết bị đồ chơi rèn luyện thể lực cho trẻ. Đẩy mạnh phong trào làm đồ dùng đồ chơi.
6. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên:
Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục quán triệt trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các chủ trương của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi giáo viên và cán bộ quản lý có nhận thức đúng và hành động thiết thực triển khai các hoạt động đổi mới của ngành.
Thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non công lập.
Chỉ đạo thực hiện BDTX giáo viên theo Chương trình BDTX giáo viên mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT) và Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX (Ban hành kèm theo Thong tư 26/2012/TT-BGDĐT), giảm tối đa hồ sơ sổ sách mang tính hình thức,tranh gây áp lực cho GV và CBQL.
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GV thực hiện Chương trình GDMN điều chỉnh. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường hình thức theo cá nhân,  tổ, nhóm, tập trung, qua mạng; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho CB, GV. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ; thiết kế bài giảng E – Learning với chủ đề Dư địa chí Việt Nam phù hợp với chương trình GDMN dự thi các cấp.
Tập huấn qua mạng 10 mô đun nâng cao cho CBQL, GVMN đã hoàn thành bồi dưỡng các mô đun ưu tiên theo quy định cho từng đối tượng của các tỉnh.
Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, gắn với năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm của CBQL, GVMN đối với trẻ.
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo đúng Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.
Đảm bảo chế độ chính sách cho  CBQL, GV, NV.
7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
          Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT, các Nghị quyết của Đảng Bộ tỉnh, HĐND, các quyết định của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Sở, của huyện, của Phòng có liên quan đến giáo dục MN.
Tiếp tục thực hiện việc quản lý ngân sách tốt, việc thu chi các nguồn ngoài ngân sách, thực hiện nghiêm Công văn hướng dẫn liên ngành số 1702/HDLN-SGDĐT-STC của Sở GD&ĐT và Sở Tài chính.
Tăng cường công tác kiểm, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ của trường mầm non, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm quy chế, quy định trong trường MN. Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt 3 công khai trong  trường MN.
Tiếp tục tăng cường chỉ đạo đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá giáo viên mầm non theo hướng phát triển năng lực, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục  trẻ. Tránh hình thức, chạy theo thành tích trong việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của chương trình GDMN. Không khảo sát trẻ MG 5 tuổi để chuyển tiếp lên tiểu học.
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ kịp thời, các loại báo cáo gửi về Phòng năm học 2016-2017: báo cáo đầu năm gửi trước ngày 09/9/2016; báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng gửi ngày 20 hàng tháng, Kết quả cân đo, khám sức khỏe định kỳ nộp ngày 20 tháng 9, 12, 3, 5 (trùng thứ 7, CN thì nộp trước hoặc sau 1 ngày), tờ trình đăng ký XD trường MN đạt Chuẩn Quốc gia trước ngày 05/10/2016; báo cáo sơ kết học kỳ I ngày 15/12/2016; tờ trình đề nghị kiểm tra thẩm định cộng nhận trường MN đạt chuẩn chuẩn quốc gia ngày 29/3/2017; hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMNT5T 25/4/2017; hồ sơ đề nghị kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích 09/5/2016; báo tổng kết năm học ngày 16/5/2017.
 
8. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ về đổi mới và phát triển GDMN. Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc cha mẹ và cộng đồng vào kế hoạch nhiệm vụ năm học. Tăng cường tham gia các bài viết mang tính định hướng, chỉ đạo chuyên môn về GDMN, tuyên truyền phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm hay về công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ đăng tải trên trang web của ngành, của trường.; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền theo tháng, theo chủ đề ,theo chuyên mục trong năm học.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan trong việc chỉ đạo, thực hiện công tác thông tin, truyền thông, làm chuyển biến tích cực về nhận thức của xã hội đối với bậc học mầm non.
Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và tài liệu truyền thông kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ phù hợp với nhiệm vụ của ngành học. Nhà trường tổ chức hội thi: “Cháu khỏe, ngoan, lễ phép - Cô duyên dáng mẫu mực - phụ huynh quan tâm chia sẽ”, ngày hội thể thao.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;                    
- Ban giám hiệu; TTCM
- Lưu VT.                                                                                                                                            
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                  Nguyễn Thị Lĩnh
         
UBND HUYỆN CAN LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Gia Hanh, ngày       tháng 8  năm 2016
 
 
 
DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2016 - 2017
 
 
Tháng, năm Nhiệm vụ trọng tâm
 
 
 
 
8/2016
- Làm tốt các công tác tuyển sinh, XD kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi và các điều kiện khác cho năm học mới.
- Tổ chức ngày tựu trường.
- Tham gia các đợt chuyên đề bồi dưỡng cho CB, GV MN.
- Triển khai tổ chức cho CBGV học trực tuyến các mô đun BDCBQL, GVMN năm 2016 của Bộ.
- Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ bậc học MN năm học 2016-2017.
 
 
 
 
 
9/2016
- Tổ chức khai giảng năm học mới.
- Triển khai thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn.
- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 1 cho trẻ (ngày 15/9/2016)
- Tham gia hội nghị triển khai hoạt động của tiểu ban nghiệp vụ mầm non.
- Tham gia hướng dẫn thực hiện Bộ chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Nộp Bộ tiêu chí của nhà trường về Phòng (15/9/2016)
- Đăng ký KH tổ chức hội thi hội thi: “Cháu khỏe, ngoan, lễ phép - Cô duyên dáng mẫu mực - phụ huynh quan tâm chia sẽ”, ngày hội thể thao (15/ 9/2016).
- Đăng ký thi đua năm học 2016-2017.
- Triển khai công tác điều tra, tổng hợp số liệu thống kê PCGDMN, hoàn thành số liệu đầu vào PCGDMN.
- Duyệt hồ sơ tuyển sinh năm học 2016-2017 tại Phòng.
- Kiểm tra chuyên đề các giáo viên.
- Nộp báo cáo tổng hợp số liệu đầu năm học (09/9/2015), báo cáo cân đo lần 1, báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ lần 1, thực hiện nhiệm vụ tháng 9 nộp về Phòng ngày 20/9/2016.
 
 
 
 
10/2016
- Hoàn thành hồ sơ phổ cập GDMN.
- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn ở các nhóm lớp.
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký XD trường MN đạt chuẩn quốc gia năm học 2016-2017, nộp tờ trình, đề án về Phòng ngày 05/10/2016.
- Rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện đạt phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, chuẩn bị các điều kiện cho công tác kiểm tra phổ cập của tỉnh.
- Thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Đăng ký đề tài SKKN năm học 2016-2017
- Kiểm tra chuyên đề các giáo viên.
- Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/10/2016)
 
 
11/2016
- Tổ chức các hoạt động trong các trường mầm non chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2016).
- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ nhà giáo.
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên.
 - Kiểm tra hồ sơ các tổ, hồ sơ giáo viên,
- Thao giảng dự giờ chào mừng ngày 20/11.
 
 
12/2016
- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ nhà giáo.
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Tổ chức cân đo, lên biểu đồ sức khỏe lần 2 cho trẻ (15/12/2016)
- Nộp báo cáo, tổng hợp số liệu sơ kết kỳ 1 (15/12/2016)
- Tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho sơ kết học kỳ I.
- Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (19/12/2016)
 
 
01/2017
- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ nhà giáo.
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 của Bộ GDĐT.
- Tổ chức chấm SKKN cấp trường.
- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
 
 
02/2017
 
- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ nhà giáo.
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Kiểm tra các hạng mục  XD trường chuẩn QG.
- Nộp SKKN về Phòng (10/02/2017)
-  Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/02/2017).
- Tổ chức “Ngày hội thể thao” cấp trường.
 
 
3/2017
- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ nhà giáo.
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ (15/3/2017).
- Tổ chức hội thi: “Cháu khỏe, ngoan, lễ phép - Cô duyên dáng mẫu mực - phụ huynh quan tâm chia sẻ”
 
 
 
 
4/2017
- Tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, làm tờ trình đề nghị huyện kiểm tra gửi về Phòng trước ngày 25/4/2017.
- Đón đoàn kiểm tra chất lượng các trường Mầm non đăng ký đạt chuẩn Quốc gia.
- Tham mưu xã tổ chức kiểm tra trường chuẩn quốc gia, làm tờ trình đề nghị huyện kiểm tra trường chuẩn QG nộp về Phòng GDĐT ngày 25/4/2017. Huyện kiểm tra trường chuẩn QG và nộp tờ trình về Sở vào ngày 01/5/2017.
- Tham gia hội thi: “Cháu khỏe, ngoan, lễ phép - Cô duyên dáng mẫu mực – phụ huynh quan tâm chia sẻ” cấp cụm.
- Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/4/2017)
 
 
 
 
5/2017
- Chỉ đạo thực hiện chuẩn đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
- Báo cáo số liệu phổ cập GDMN năm học 2016-2017
- Đón đoàn kiểm tra của Huyện công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDMNT5T năm 2017.
- Kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, nộp hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra.
- Chỉ đạo, thực hiện công tác tổng kết, thi đua cuối năm, làm báo cáo, tổng hợp số liệu cuối năm, chấm điểm thi đua, báo cáo cân đo lần cuối, nộp về Phòng ngày 16/5/2017.    
- Đón đoàn của tỉnh kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm học.
- Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2016-2017
 
 
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;                    
- Ban giám hiệu; TTCM
- Lưu VT.                                                               
                                                                                         
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
   Nguyễn Thị Lĩnh
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
 HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
 
Thời gian Nội dung Người điều hành
7h - 7h15 - Ổn định tổ chức, tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần, giới thiệu chủ trì, thư kí Hội nghị.  Nguyễn Thị Hường
 7h15- 7h30 - Khai mạc, giới thiệu đại biểu  Phan Thị Hiền
 7h30- 8h00 - Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017  Nguyễn Thị Lĩnh
 8h - 8h20 -  báo cáo TK các phong trào thi đua năm học 2015-2016,Phát động phong trào thi đua năm học 2016-2017  Phan Thị Hiền
 8h20-9h20
9h20-9h30
  Thảo luận ý kến phát biểu của giáo viên
  Giải lao
 Chủ trì hội nghị
 9h30 - 9h50 - Ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại biểu phòng GD&ĐT  Nguyễn Thị Lĩnh
 9h50-10h 20 - Ý kiến phát biểu chỉ đạo của địa phương
 10h20-10h30 Thi đua-khen thưởng  Nguyễn Thị Đức
10h30-10h 45
10h45- 11h15
11h15 -11h30
 
 Thông qua nghị quyết hội nghj
Biểu quyết các chỉ tiêu
Bế mạc
 
Thư kí
Nguyễn Thị Lĩnh
Nguyển Thị Lĩnh
 
 
* Chủ trì:        1, Nguyễn Thị Lĩnh - HT
                            2, Phan Thị Hiền - CTCĐ
                            3. Nguyễn Thị Nhung GV
 
* Thư kí:       1, Nguyễn Thị Thủy A

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Lĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn