TRƯỜNG MN GIA HANH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015-2018

Thứ tư - 26/08/2015 05:48
Nhiệm kỳ 2013 - 2015 quán triệt nghị quyết 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết 05/2011/NQ - TU ngày 20 tháng 12 năm 2011 của BCH Đảng bộ Tĩnh Hà Tĩnh về phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Nghị quyết 05/NQ - HU ngày 17/8/2011 của ban thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ. Vào chiều ngày 25 tháng 08 năm 2015, trường MN Gia Hanh tổ chức đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2018.
Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Minh Tân - Phó bí thư Đảng ủy xã Gia Hanh; Đồng chí Trần Văn Loan - Phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã ; Đồng chí Nguyễn Như Thụ - Chủ tịch mặt trận xã cùng toàn thể các đảng viên trong chi bộ.

          Đ/C Trần Minh Tân - Phó bí thư Đảng ủy. Đ/c Nguyễn Như Thụ - Chủ tịch mặt trận  

                                                             Đ/C: Trần Văn Loan-PCT UBND xã

I. Báo cáo công tác Đảng trong nhiệm kỳ: 2013-2015:
- Năm học 2013 - 2014 chi bộ có: 16 đ/c đảng viên; tỷ lệ: 59%
- Năm học 2014 - 2015 chi bộ có: 18 đ/c đảng viên; 72% (tăng 13% so với năm học trước)
- Năm học 2013 - 2014 có 30 đ/c, trong đó có 16 đ/c biên chế nhà nước, 8 đ/c hợp đồng dài hạn, 6 NV nấu ăn .
- Năm học 2014 - 2015 có 38 đ/c, trong đó có 20 đ/c biên chế nhà nước, 4 đ/c hợp đồng dài hạn, 8 GV hợp đồng ngắn hạn, 6 NV nấu ăn .
- Nhiệm kỳ  2013 - 2015 toàn trường có: 14 nhóm lớp trong đó có 11 lớp mẫu giáo và 3 nhóm trẻ.
-  Năm học 2013 - 2014 có 337 cháu ra lớp trong đó 56 cháu nhà trẻ; tỷ lệ 28,7 % (tăng 6 cháu so với nhiệm kỳ trước), mẫu giáo 281 cháu; tăng 18 cháu, đạt tỷ lệ 100%.
- Năm học 2014 - 2015 có 369 cháu ra lớp trong đó có 60 cháu nhà trẻ đạt tỷ lệ 35%, 309 cháu MG đạt tỷ lệ 100%.
- Chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt kế hoạch phát triển đạt  chỉ tiêu huy động của phòng GD - ĐT về MG: 100%; NT: 35%
- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc GD trẻ ở các độ tuổi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non ở 11  lớp mẫu giáo và 3 nhóm trẻ.
- 100% CBGV,NV tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của đảng,  chính sách pháp luật của nhà nước.
- 100% CBGV,NV tham gia đầy đủ các đợt chuyên đề của trường, của cụm, tham gia học tập các lớp tại chức từ xa để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ đến nay có 9 đ/c đại học; 10 đ/c cao đẳng nâng tỷ lệ trên chuẩn đạt 76% ( tăng 26% so với nhiệm kỳ trước).
- Trong nhiệm kỳ qua có 5 đ/c đạt giáo viên giỏi cấp huyện, bồi dưỡng 1 đ/c dự thi giáo viên giỏi cấp Tĩnh, 17 đ/c đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
- Trong nhiệm kỳ qua có 40 đề tài dự xét cấp trường, có 3 đề tài đạt bậc 4 cấp huyện, 7 đề tài đạt bậc 3 cấp huyện.
- Tham gia học tập chuyên đề nghị quyết đảng các cấp. NQ của trung ương đảng làm bài thu hoạch đầy đủ có 100% số bài đạt loại khá và  tốt.
 - Chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt 1 tháng 1 lần, vào đầu tháng 6 tháng và cuối năm chi bộ tổ chức đánh giá phân loại đảng viên. Trong  nhiệm kỳ vừa qua chi bộ xếp chi bộ trong sạch vững mạnh, 95 % đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Trong nhiệm kỳ vừa qua chi bộ đã bồi dưỡng và  kết nạp được 7 đ/c  vào đảng. Hiện nay  có 1 đ/c học lớp cảm tình đang trong thời gian theo giỏi và giới thiệu thêm 1 đ/c đi học.
- Năm học 2014-2015 nhà trường đã hỗ trợ tiền ăn, tiền học cho 1 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ ở thôn Kim Sơn,  tặng quà cho các gia đình chính sách được các đoàn viên tham gia đầy đủ với tổng số tiền trong nhiệm kỳ 2.200.000 đồng. Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa: “ Uống nước nhớ nguồn” Trong dịp 27/7/2015 chi bộ đã chỉ đạo nhà trường vận động CBGV trong nhà trường quyên góp đến tặng quà cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn (gia đình thương binh Ông Hóa ở thôn Bắc Trung Sơn và gia đình chính sách bà Nguyễn Thị Lơn - Không nơi nương tựa ở Thôn Nghĩa Sơn).

                                                                      Chủ trì hội nghị

II. Phương hướng nhiệm kỳ 2015-2018:
- Toàn trường có 13 nhóm lớp trong đó có 10 lớp mẫu giáo và 3 nhóm trẻ. Tổng số học sinh toàn trường có 346 cháu trong đó MG: 283 cháu; NT: 63 cháu
- Tỷ lệ huy động trẻ ra nhà trẻ đạt 38,2 %; MG: 100%
- 100% nhóm lớp thực hiện chương trình GDMN.
- Hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng toàn trường về thể nhẹ cân: 5%; thấp còi 5,5 %
- 100% trẻ đến trường được chăm sóc nuôi dưỡng và được ăn tại trường.
- 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất.
100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- Tiếp tục giữ vững PCGDMNTNT, nâng cao chất lượng GD 100% trẻ 5 tuổi đủ các điều kiện vào học lớp 1.
- Trình độ CBGV,NV đạt chuẩn là: 100%; trên chuẩn 100%.
- Nhà trường đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện.
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2
- Giáo viên giỏi huyện:  5 (bảo lưu)
- Lao động tiên tiến:      20
- Bồi dưỡng kết nạp:  6 đoàn viên ưu tú vào đảng.
- Phấn đấu chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 Tại hội nghị đã có 5 ý kiến phát biểu của các đồng chí Đảng viên. Nhìn chung các nhóm ý kiến rất trọng tâm, xoáy sâu vào các lĩnh vực: Chuyên môn, cơ sở vật chất còn thiếu, công tác nuôi dưỡng, các phong trào thi đua và giải pháp huy động trẻ nhà trẻ ra nhóm lớp.
 
                                                            Đảng viên Phan Thị Thảo phát biểu

                                                    Đảng viên Nguyễn Thị Nhung phát biểu
       Đặc biệt, tại Đại hội đồng chí Trần Văn Loan - Phó chủ tịch UBND xã đại diện cho đoàn đại biểu đã phát biểu chỉ đạo và ghi nhận những thành công của chi bộ trong nhiệm qua và chỉ rõ những việc cần làm của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

                             Đ/C Trần Văn Loan - Phó chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo
Sau đại hội, chi bộ đã bầu ra một Ban chi ủy mới cho nhiệm kỳ 2015-2018 với các đồng chí sau:
1. Nguyễn Thị Đức – Bí thư chi bộ
2. Đ/c Nguyễn Thị Lĩnh – Phó bí thư chi bộ
3. Đ/c Phan Thị Hiền - Ủy viên.

                                                  Ban chấp hành chi ủy nhiệm kỳ 2015-2018
      Đại hội kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi, chắc chăn rằng với sự chỉ đạo của Ban chấp hành chi ủy nhiệm kỳ 2015-2018, công tác Đảng nói riêng và mọi hoạt động của Nhà trường nói chung sẽ từng bước đi lên, phát triển vững chắc.
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hường- PHT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn