Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

Chi bô trường Mầm non Gia Hanh tổ chức hội nghị đánh giá xếp loại Đảng viên cuối năm

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 07 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ huyện ủy Can Lộc về việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên năm 2017. sáng hôm nay ngày 24/11/2017 Chi bộ trường Mầm non tổ chức Kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên cuối năm. Kết quả: + Về tập thể đề xuất chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017. + Về cá nhân 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ + 4 đ/c đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


Các tin khác

1, 2, 3  Trang sau