Chào mừng năm học mới
móc treo
HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO - MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO - MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP

Hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp

Giờ tạo hình của lớp 5 tuổi D

PHỐI HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU THIÊN NHIÊN ĐỂ TẠO RA SẢN PHẨM

Việc sử dụng nguyên vật liệu có sẵn trong tự nhiên để hướng dẫn trẻ tham gia vào các hoạt động tạo hình từ đó nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình phát triển nhận thức thẩm mỹ và khả năng sáng tạo của trẻ. Tạo điều kiện để trẻ tiếp xúc với các vật liệu thiên nhiên thỏa sức sáng tạo.

Chi bô trường Mầm non Gia Hanh tổ chức hội nghị đánh giá xếp loại Đảng viên cuối năm

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 07 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ huyện ủy Can Lộc về việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên năm 2017. sáng hôm nay ngày 24/11/2017 Chi bộ trường Mầm non tổ chức Kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên cuối năm. Kết quả: + Về tập thể đề xuất chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017. + Về cá nhân 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ + 4 đ/c đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


Các tin khác

1, 2, 3  Trang sau