• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON GIA HANH

Đề tài: Đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng, nhận biết số 9 (MG 5-6 tuổi)