• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON GIA HANH
 • Trịnh Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0335981991
  • Email:
   trinhminhmamnon@gmail.com
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM khối 5 tuổi
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Hoà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0836462744
  • Email:
   hoaquytrang@gmail.com
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM khối 3+4 tuổi
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0941785761
  • Email:
   nguyenhien90mngh@gamil.com
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn khối 5 tuổi
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0963164492
  • Email:
   nguyenthihanhmngiahanh@gmail.com
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn khối 3+4 tuổi
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: