• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON GIA HANH
 • Nguyễn Thị Lĩnh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0834044268
  • Email:
   linhmngiahanh2014@gmail.com
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0916935083
  • Email:
   nguyenthihuongmngiahanh@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0932240548
  • Email:
   hienson90@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chi uỷ chi bộ
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: